درباره

هدف ما

شرکت ابزار تراشه سالهاست که در زمینه اتوماسیون هوشمند فعالیت می کند وسعی دارد سالن های قارچ را به صورت اتوماتیک و دقیق تر از دیروز کنترل کند و اینده کشت قارچ در ایران را متحول کند. 

0
سال سابقه
+ 0
پروژه
% 1
رضایت

چرا شرکت ابزار تراشه؟

ما با استفاده از تکنولوژی روز دنیا قصد داریم درصد خطای انسانی در پرورش قارچ را به 0% برسانیم و با گزارش دهی دقیق از مراحل تولید تا کشت ، کنترل و یا عیب یابی را برای شما اسان تر کنیم.